Çıl Hedis (9786055402433)

Yehya b. Şerefeddine Newewi ku di nav aiema islame de bi imame Newewi te naskirin ji mijaren baweri exlaq ibadet mafe jindaran û hwd. İi gora xwe 42 hedisen herigiring hiibijartine û kirine kiteb. Çawa ku imame Newewi ji di peşgotina xwe de dibeje geüek alimen beriya min jixwe sipartine hedisa Ki ji ummeta min re çil hedisan ji mijaren dini jiber bike roja qiyamete de Xweda wi di nav feqih û aliman de bine heşre. û bi nave el Erbe’in berhemen ji çil hedisi pekhati anine hole. Jiber meşhûrbûna nave wi û ji ber hilbijartina hedisen muhim Çil Hedisa imame Newewidi nav berheman bi vi avvayi de betir deng daye û belav bûye.
Basım Dili : Arapça
Basım Yeri : İstanbul
Sayfa Sayısı : 95
En / Boy : 13,5 / 21
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : .2012
Benzer Ürünler